Papírový stavební deník
je minulostí

Vývoj moderních technologií umožnil vznik inovativního stavebního deníku v digitální podobě, který výrazně usnadňuje práci, zefektivňuje procesy na stavbě a pomáhá k transparentnější kontrole všech dotčených orgánů a subjektů.

Představujeme elektronický stavební deník
s pokročilou videoanalýzou

Standardní funkce digitálního deníku

  • evidence docházky
  • evidence odpadového hospodářství
  • konfigurovatelná uživatelská oprávnění
  • elektronický zápis z kontrolního dne
  • evidence strojů a pracovních pomůcek
  • informace o počasí na základě polohy
  • prostředí přizpůsobitelné klientům na míru
  • denní protokoly ve formátu PDF
  • podpora elektronického podpisu
  • neomezený objem dat

Přidejme videoanalýzu a vytvořme nový trh

ConCos využívá videoanalýzu s umělou inteligencí, která zcela automaticky dokáže detekovat řadu situací

Systém Vám rádi předvedeme, kontaktujte nás pro nezávaznou, individuální konzultaci

Adresa

CertiCon a.s.
Evropská 2758/11,
160 00 Praha 6

Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období mne mohou zaměstnanci správce kontaktovat za účelem obnovení souhlasu. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu gdpr@certicon.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla správce. Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Umělá inteligence ve stavebnictví

Umělá inteligence přináší jedinečnou možnost digitalizace běžné lidské činnosti a automatizace procesů. Typickým příkladem jsou stavební práce, kde se 99 % činností provádí ručně. Každá činnost je však podřízena pravidlům, která zajišťují bezpečnost a ochranu lidského zdraví. Kontrola těchto činností podléhá lidskému faktoru a je více než žádoucí eliminovat známé slabiny.

Videodohled nabízí nejjednodušší a nejčastěji používaný způsob kontroly nad stavební oblastí. Samotné kamery však již nestačí.

Pomocí umělé inteligence lze získat zcela
nový pohled na probíhající procesy.

Pro nekonvenční řešení do CertiConu

CertiCon a.s. je česká technologická společnost, která od roku 1996 vyvíjí inovativní IT řešení v oblasti software a hardware pro celý svět. Svým klientům poskytujeme komplexní servis zahrnující návrh, vývoj, poradenství a podporu řešení a produktů šitých na míru jejich potřebám. Unikátní přidanou hodnotou při vývoji inovací je vlastní aplikovaný výzkum a aktivní spolupráce s mnoha českými i světovými výzkumnými institucemi. Společnost CertiCon realizuje IT projekty v mnohých segmentech, z nichž nejvýznamnější jsou průmyslová výroba, zdravotnictví, telekomunikace a bezpečnost. Dlouholeté zkušenosti jsou garancí vysoké kvality a ověřených postupů při vývoji dalších sofistikovaných řešení. Společnost CertiCon je hrdým průkopníkem iniciativy Průmysl 4.0 v České republice a promítá její principy i do svých řešení.